1 Piętro

Szukaj

Szukanie zaawansowane
Kopiuj link do schowka

Stylowa rezydencja-genialny potencjał inwestycyjny

4 300 000 zł
5 866 .30 zł / m2 733.00 m2

Opis obiektu

Zdjęcie Edyta Ludera
Edyta Ludera Specjalista ds. nieruchomości tel. 576 916 567 edyta@1pietro.net Oferty agenta

Informacje

Nr oferty: 24/7393/OLS


Biuro Nieruchomości Pierwsze Piętro oferuje rzadką okazję do nabycia tej wspaniałej, wolnostojącej, rozbudowanej rezydencji z 14. pokojami, doskonale położonej na pięknej działce z widokiem na Pogórze Dynowskie. Nieruchomość ulokowana w bardzo zacisznej strefie na działce 58 ar ze starannie wypielęgnowanymi ogrodami w niższej części posesji.

Imponująca posiadłość z ogromnym potencjałem rozwojowym sprawdzi się jako pensjonat wypoczynkowy, kapitalne warunki do zagospodarowania rozległych przynależnych terenów, miejsce na kort tenisowy, basen, budynek mieszkalny dla pracowników, budynki gospodarcze m. in z 3 miejscami dla koni.

Budynek zaprojektowany w stylu staroangielskiej architektury rustykalnej. Tajemnicza, czarodziejska aura skradnie serce niejednego konesera takiej formy.


UWAGA: możliwość dokupienia sąsiadujących działek o całkowitej powierzchni 11 hektarów.

Cechy nieruchomości:
-powierzchnia rezydencji 733 m2
-powierzchnia działki 58 a
-budynek z 2018 roku pokryty strzechą typu angielskiego (impregnowana przeciwpożarowo trzcina) o grubości 40cm
- instalacja odgromowa wymagana przy tego typu pokryciach dachu
-w skład domu wchodzi:
*parter:
-> (lewe skrzydło) pokoje gościnne/socjalne z miejscem na duży klimatyczny kominek (pokoje z łazienkami dla Gości), w centralnej części miejsce przeznaczone na recepcje, lobby z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejścia),
-> (prawe skrzydło) pomieszczenia przygotowane z myślą o prowadzeniu ośrodka wypoczynkowego, 2 spiżarnie, pomieszczenia składowe, duża przeszklona kuchnia z miejscem na windę towarową, kotłownia.
*I piętro:
-> (lewe skrzydło) pokaźny wypoczynkowy salon z wejściem na hojny ogród zimowy, bezpośrednio z ogrodu zimowego wyjście na piękny taras z ozdobną balustradą, wyłożony kremowym marmurem, oddzielny pokój wypoczynkowy przy samym tarasie z wejściem na zagospodarowaną jako sypialnię, część poddasza,
-> (prawe skrzydło) dwa oddzielne, przestronne pokoje dzienno-wypoczynkowe,
*II piętro:
pokoje wypoczynkowe na lewym i prawym skrzydle, dodatkowo przestrzeń przygotowana do zamontowania łamanych schodów prowadzących na poddasze.
- ogrzewanie nieruchomości oraz wody pompami ciepła i piecem gazowym.

Atuty nieruchomości:
- spokojna okolica z pięknym widokiem na pogórze
- budynek posiada wszystkie wykończone instalacje; klimatyzacje, RTV, CO
- przygotowana instalacja pod kominki
- budynek ocieplony styropianem
- pokaźna działka
- 23 km od Rzeszowa
- na terenie posiadłości długi podjazd z ozdobnymi nasadzeniami prowadzący na dolny parking otoczony ogrodem.
- teren zróżnicowany pod względem wysokości
- klimatyzacja
- ogrzewanie podłogowe

Cena nieruchomości;
- 4 300 000 PLN (budynek z działką 58 a)

Lokalizacja;
Hyżne, gm Hyżne

Edyta Ludera
tel. +48 576 916 567
mail. edyta@1pietro.net
nr propozycji EL 140

Biuro Nieruchomości
Pierwsze Piętro
al. Okulickiego 12
35-222 Rzeszów

Biuro Nieruchomości First Floor offers a rare opportunity to purchase this magnificent, detached, extended residence with 14 rooms, perfectly situated on a beautiful plot overlooking the Dynowskie Foothills. The property is located in a very quiet area on a plot of 58 ares with carefully tended gardens in the lower part of the property.

The impressive property with huge development potential will work as a holiday guest house, excellent conditions for the development of extensive adjacent areas , a place for a tennis court, a swimming pool, a residential building for employees, outbuildings with, among others, 3 places for horses.

The building is designed in the style of Old English rustic architecture . The mysterious, magical aura will steal the heart of many connoisseurs of this form.


NOTE: possibility to buy adjacent plots with a total area of 11 hectares.

Property features:
- area of the residence 733 m2
- plot area 58 a
-building from 2018 , covered with English type thatch (fire-proof reed) 40 cm thick
- lightning protection system required for this type of roofing
- the house includes:
*ground floor:
-> (left wing) guest/social rooms with space for a large atmospheric fireplace (rooms with bathrooms for guests), in the central part there is a place for reception , lobby with a toilet adapted for the disabled (extended entrances),
-> (right wing) rooms prepared for running a holiday resort, 2 pantries, storage rooms, large glazed kitchen with space for a freight elevator , boiler room.
*1st floor:
-> (left wing) a large living room with an entrance to a generous winter garden , directly from the winter garden, an exit to a beautiful terrace with a decorative balustrade, lined with cream marble , a separate lounge room next to the terrace with an entrance to the part of the attic developed as a bedroom,
-> (right wing) two separate, spacious living rooms,
*2nd floor:
rest rooms on the left and right wing , additionally a space prepared for the installation of broken stairs leading to the attic.
- heating the property and water with heat pumps and a gas stove.

Advantages of the property:
- quiet neighborhood with a beautiful view of the foothills
- the building has all the finished installations; air conditioning, RTV, CO
- prepared installation for fireplaces
- building insulated with polystyrene
- a large plot
- 23 km from Rzeszów
- on the property a long driveway with decorative plantings leading to the lower parking lot surrounded by a garden.
- terrain varied in terms of height
- air conditioning
- floor heating

Property price;
- PLN 4,300,000 (building with plot 58 a)

Location;
Hyzne, Hyzne commune

Edith Ludera
phone +48 576 916 567
email. edyta@1pietro.net
proposal number EL 140

estate agency
First floor
al. Okulickiego 12
35-222 Rzeszow

Biuro Nieruchomości First Floor пропонує рідкісну можливість придбати цю чудову, окрему, розширену резиденцію з 14 кімнатами, ідеально розташовану на красивій ділянці з видом на Диновське передгір'я. Власність розташована в дуже тихому районі на ділянці площею 58 соток з ретельно доглянутими садами в нижній частині власності.

Вражаюче майно з величезним потенціалом розвитку буде працювати як пансіонат для відпочинку, чудові умови для розвитку великих прилеглих територій , місце для тенісного корту, басейну, житлового будинку для співробітників, господарських будівель з, серед іншого, 3 місцями для коні.

Будівля спроектована в стилі староанглійської сільської архітектури . Таємнича, чарівна аура підкорить серця багатьох поціновувачів цієї форми.


ПРИМІТКА: можливість придбання суміжних ділянок загальною площею 11 га.

Характеристики нерухомості:
- площа резиденції 733 м2
- площа ділянки 58 а
- будівля 2018 року , покрита соломою англійського типу (вогнетривкий очерет) товщиною 40 см.
- необхідна система блискавкозахисту для даного типу покрівлі
- будинок включає:
*перший поверх:
-> (ліве крило) гостьові/суспільні кімнати з місцем для великого атмосферного каміна (кімнати з санвузлами для гостей), в центральній частині є місце для прийому гостей , вестибюль з туалетом, пристосованим для інвалідів (розширені входи),
-> (праве крило) кімнати, підготовлені для роботи бази відпочинку, 2 комори, кладові, велика засклена кухня з місцем для вантажного ліфта , котельня.
*1 поверх:
-> (ліве крило) велика вітальня з виходом у щедрий зимовий сад , безпосередньо із зимового саду, вихід на красиву терасу з декоративною балюстрадою, облицьовану кремовим мармуром , окрема вітальня біля тераси з вхід до частини мансарди, розробленої як спальня,
-> (праве крило) дві окремі, просторі вітальні,
*2 поверх:
кімнати відпочинку на лівому та правому крилі , додатково підготовлене місце для встановлення ламаних сходів, що ведуть на горище.
- опалення нерухомості та вода тепловими насосами та газовою плитою.

Переваги нерухомості:
- тихий район з гарним видом на передгір'я
- в будівлі є всі готові інсталяції; кондиціонер, RTV, CO
- готова установка для камінів
- будівля утеплена пінополістиролом
- велика ділянка
- 23 км від Жешува
- на ділянці довга під'їзна дорога з декоративними насадженнями, що веде до нижньої стоянки, оточеної садом.
- рельєф місцевості різноманітний за висотою
- кондиціонер
- підігрів підлоги

Ціна нерухомості;
- 4 300 000 злотих (будівля з ділянкою 58 а)

Місцезнаходження;
Хизне, гміна Хизне

Едіт Людера
телефон +48 576 916 567
електронною поштою. edyta@1pietro.net
номер пропозиції EL 140

агентство нерухомості
Перший поверх
al. Okulickiego 12
35-222 Жешув

Lokalizacja