1 Piętro

Szukaj

Szukanie zaawansowane
Kopiuj link do schowka

Biuro na sprzedaż idealne na start w samym centrum

ul. Targowa
280 500 zł
7 462 .09 zł / m2 37.59 m2

Opis obiektu

Zdjęcie Marcin Jarosz
Marcin Jarosz Specjalista ds. nieruchomości tel. 724 727 136 marcin@1pietro.net Oferty agenta

Informacje

Nr oferty: 25/7393/OLS


Biuro nieruchomości Pierwsze Piętro  prezentuje Państwu ofertę sprzedaży lokalu usługowego idealnego dla tych którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą i szukają do zakupu niedużej nieruchomości zlokalizowanej w centrum miasta.

Oferta na wyłączność - jedynie w ofercie biura Pierwsze Piętro 
Posiadamy klucze do nieruchomości - zapraszamy do kontaktu oraz na prezentację nieruchomości
Szczegółowe informacje na temat lokalizacji nieruchomości przekazujemy na spotkaniu w biurze Pierwsze Piętro

Opis nieruchomości:
- kamienica z 1910 roku
- piętro: 1 z 2
- powierzchnia użytkowa lokalu: 37,59 m2
- w skład lokalu wchodzi poczekalnia, toaleta oraz dwa osobne pokoje
- ogrzewanie: gazowe
- dostępne od zaraz

Atuty nieruchomości:
- funkcjonalny układ pomieszczeń
- możliwość połączenia dwóch pokoi w jedno duże pomieszczenie
- na podłodze położona nowa wykładzina
- ściany w pokojach wygładzone i pomalowane na biało
- okna PCV
- duży hall idealnie nadający się na poczekalnie 
- doskonała lokalizacja 

Przeznaczenie lokalu - idealny dla osób prowadzących działalność:
- biurową
- księgową
- prawniczą
- kosmetyczną
- marketingową

Cena:
- 280 500  zł netto + VAT 23% - (właściciel wystawia fakturę po sprzedaży) - cena za sprzedaż nieruchomości bez możliwości negocjacji
- 7462 zł netto + VAT 23% - cena za m2

Marcin Jarosz
tel. +48 516 132 899
marcin@1pietro.net
Nr propozycji: MJWL 101

Biuro Nieruchomości
Pierwsze Piętro
al. Okulickiego 12
35-222 Rzeszów

The First Floor real estate agency presents you with an offer for the sale of a commercial premises, ideal for those who plan to start a business and are looking for a small property located in the city center to purchase.

Exclusive offer - only available at the Trzeci Piętro office
We have the keys to the property - please contact us for a presentation of the property
Detailed information about the location of the property is provided at a meeting at the First Floor office

Property description:
- tenement house from 1910
- floor: 1 of 2
- usable area of the premises: 37.59 m2
- the premises include a waiting room, a toilet and two separate rooms
- heating: gas
- available immediately

Advantages of the property:
- functional layout of rooms
- possibility of combining two rooms into one large room
- new carpet laid on the floor
- walls in rooms smoothed and painted white
- PVC windows
- a large hall perfect for waiting rooms
- excellent location

Intended use of the premises - ideal for people running a business:
- office space
- accountant
- legal
- cosmetic
- marketing

Price:
- PLN 280,500 net + VAT 23% - (the owner issues an invoice after the sale) - price for the sale of the property , non-negotiable
- PLN 7,462 net + VAT 23% - price per m2

Marcin Jarosz
tel. +48 516 132 899
marcin@1pietro.net
Proposal No.: MJWL 101

estate agency
First floor
al. Okulickiego 12
35-222 Rzeszów

Агентство нерухомості First Floor представляє вам пропозицію про продаж комерційного приміщення, ідеально підходить для тих, хто планує розпочати бізнес і шукає для придбання невелику нерухомість, розташовану в центрі міста.

Ексклюзивна пропозиція - доступна лише в офісі Trzeci Piętro
Ключі від нерухомості є - звертайтесь для презентації нерухомості
Детальна інформація про місцезнаходження нерухомості надається при зустрічі в офісі Перший поверх

Опис нерухомості:
- кам'яниця 1910р
- поверх: 1 з 2
- корисна площа приміщення: 37,59 м2
- приміщення включає зал очікування, туалет та дві окремі кімнати
- опалення: газове
- доступний відразу

Переваги нерухомості:
- функціональне планування кімнат
- можливість об'єднання двох кімнат в одну велику кімнату
- новий килим на підлозі
- стіни в кімнатах відгладжені та пофарбовані в білий колір
- вікна ПВХ
- великий зал ідеально підходить для залів очікування
- відмінне розташування

Цільове призначення приміщення - ідеальне для людей, які ведуть бізнес:
- офісний простір
- бухгалтер
- правовий
- косметичний
- маркетинг

Ціна:
- 280 500 злотих нетто + ПДВ 23% - (власник виставляє рахунок після продажу) - ціна продажу нерухомості , не підлягає торгу
- 7462 злотих нетто + ПДВ 23% - ціна за м2

Марцін Ярош
тел.: +48 516 132 899
marcin@1pietro.net
Пропозиція №: MJWL 101

агентство нерухомості
Перший поверх
al. Okulickiego 12
35-222 Жешув

Lokalizacja